Jak zabezpieczyć dach przed wiatrem?

 In Publikacje

Polska jest krajem, który jest podzielony na trzy strefy obciążone wiatrem. Warto o tym wiedzieć, gdyż przynależność terenu do danej strefy jest uzależniona oczywiście od intensywności wiatrów na danym obszarze. Do najbardziej zagrożonych obszarów należą części południowe oraz północno-zachodnie kraju. W ostatnich latach mogliśmy także zaobserwować gwałtowne zjawiska atmosferyczne również w innych częściach Polski, m.in. w środkowej strefie. Ze względu na to, że istnieje spore zagrożenie niekorzystnymi warunkami, musimy dostosować projekt domu do terenu, na którym stawiamy dom. To właśnie już na samym etapie projektowania musimy zadbać o solidną konstrukcję i wysokiej jakości pokrycie dachowe.

Co wpływa na wytrzymałość dachu?

Zarówno bezpieczeństwo, jak i wytrzymałość dachu są uzależnione od bardzo wielu czynników. Do najważniejszych można zaliczyć: powierzchnię, poziom spadzistości i kalenicy dachu, wysokość samego budynku. Bardzo ważne jest to, aby do wykonania dachu lub jego renowacji zatrudniać specjalistów. Kluczowe znaczenie będzie mieć prawidłowe przymocowanie połaci dachowej na brzegach dachu, w koszach, na grzbietach, przy kominach oraz oknach połaciowych. To właśnie są newralgiczne punkty, w których siła działania wiatru jest wzmożona w porównaniu do innych części dachu. Dobrą praktyką jest przymocowanie pokrycia dachowego do więźby również w środkowych jego częściach. Do wykończenia połaci dachowych na brzegach dachów poleca się gotowe wiatrownice. Wiatrownice są dostępne w rozmaitych rozmiarach, bogatej kolorystyce. Różnią się także powłokami.

Zabezpieczenie dachów

Niektórzy uważają, iż przy połaciach dachówka może utrzymać się jedynie pod wpływem własnego ciężaru. Jeśli zależy nam na bezpieczeństwie pokrycia dachowego, nie zaleca się stosowanie takiej praktyki. To dlatego warto przymocować ją także w środkowych częściach. Ma to kluczowe znaczenie szczególnie przy dużym nachyleniu dachu. W takim przypadku należy zamocować każdą z połaci z osobna. Dzięki temu zabezpieczymy się przed ewentualnym podwiewaniem wiatru. Do mocowania należy stosować spinki do dachówek i klamry do gąsiorów. Szacujemy liczbę spinek oraz klamer na metr kwadratowy, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki, m.in. nachylenie dachu.

Jeśli jesteśmy na etapie projektowania dachu, należy przemyśleć, w jaki sposób zabezpieczymy go przed działaniem siły ssącej i siły rozporowej. Rozpór powstaje pod wpływem działania własnego ciężaru dachu, parcia wiatru lub zalegającego śniegu. Najbardziej narażone są miejsca oparcia krokwi na murłacie, wiązania jętkowe i krokwiowe. W przypadku, gdy mamy do czynienia z budynkami ze stropami żelbetonowymi lub ceramicznymi, siły rozporowe będą również oddziaływać na ściany zewnętrzne. Trzeba mieć na uwadze, że oparcie krokwi na wcięciu w murłacie może okazać się niewystarczające. To dlatego należy dodatkowo wykonać mocowania, wbijając pod skosem długie gwoździe krokwiowe lub wykorzystując w tym celu łączniki z blachy. Dodatkowe łączenia bez wątpienia wpłyną na odporność dachu na działanie wiatru.

Skip to content