TWÓJ DACH PO RENOWACJI JAK NOWY

Jesteśmy specjalistami w renowacji dachów…

WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH

BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

Z NAMI ZYSKASZ:

skuteczne uszczelnienie

bezkosztowe utrzymanie

oszczędność energii

trwałość na lata

bezspoinową powłokę

NASZA TECHNOLOGIA TO HYDRONYLON:

lekka powłoka - 2,3 kg / m2

produkty ekologiczne - stworzone na bazie wody

odporność na działanie UV

aplikacja w postaci płynnej

2,2 mm grubości powłoki z pełnym zbrojeniem

Jaki dach posiadasz?

Proof-Tech - dachy na lata

Zobacz jak powstaje dach przy użyciu technologii HYDRONYLON®

00:59

Kontakt

Szukasz skutecznego sposobu na naprawę dachu? Skontaktuj się z nami!

+48 662 431 070

biuro@proof-tech.com

Firma Proof-Tech Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Ekologiczny system hydroizolacji dachów płaskich na bazie akrylanów i nano-surowców” w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 492 000,00 zł.

Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł.

Okres realizacji: 2018 – 2019