Ocieplenie i izolacja dachu – jakie materiały będą najlepsze?

 Kategoria Publikacje

Dach to główna przegroda, której zadaniem jest ochrona niżej położonych kondygnacji przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, ale także nadmierną utratą ciepła podczas chłodniejszych dni. To dlatego ogromne znaczenie ma odpowiednie wykonanie dachu oraz jego ocieplenie. Przez dach ucieka aż od 10 do 25 % ciepła z całego budynku. To spora część, która generuje wysokie koszty. Problem ten nie jest żadną nowością. Mimo tego nadal wiele osób nie dba o należyte ocieplenie dachu.

Odpowiednie ocieplenie i izolacja

Od 1 stycznia 2017 weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym mamy wymóg, aby: “(…) wartości współczynnika przenikania ciepła Uc ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła (…)”.

W przypadku pomieszczeń ogrzewanych wartości nie mogą być większe niż 0,18 [W/m2K] a od 2021 0,15 [W/m2K] (od 2019 r. w przypadku budynków władz publicznych oraz będących ich własnością).

Wartości określające ilość ciepła

Wartość U [W1/m2K] określa ilość ciepła, czyli pracy, energii [J], jaką tracimy przez każdy metr kwadratowy np. ściany w czasie jednej sekundy [s] i przy różnicy temperatur po obu stronach ściany wynoszącej jeden stopień [K]. Co to oznacza dla zwykłego użytkowania budynków? Im współczynnik przenikania ciepła [U] jest większy, tym więcej ciepła ucieka z budynków, a my ponosimy znacznie większe koszty związane z ogrzewaniem.

Skuteczna termoizolacja dachu

Jaki materiał wybrać? Obecnie technologie pozwalają na stosowanie rozmaitych materiałów do ocieplenia ścian czy izolacji dachów budynków. Obecnie najpopularniejszym materiałem jest wełna mineralna. Bardzo dobrze sprawdza się do ociepleń ze względu na swoje właściwości akustyczne czy odporność ogniową. Można wyróżnić dwa rodzaje wełny mineralnej – szklaną i skalną. Główną różnicą jest materiał, z którego dana wełna jest otrzymywana. Wełna skalna powstaje w wyniku topienia materiału skalnego. Surowce topi się w wysokich temperaturach, a następnie otrzymuje z nich “włókna”, które z kolei zlepia się specjalną żywicą i formuje produkty, np. otuliny czy maty. Wełna szklana powstaje w podobny sposób, jednak surowcami są piasek kwarcowy i stłuczka szklana, która pochodzi z recyklingu. Jeśli chodzi o sam proces produkcyjny, jest on bardzo podobny. Z wełny szklanej wytwarza się maty i płyty. Oba rodzaje wełny mineralnej mają podobne właściwości izolacji cieplnej, lecz różnią się gęstością, czyli ciężarem. Lżejsza jest wełna szklana. Z kolei, jeśli chodzi o odporność ogniową, wełna skalna wypada lepiej. Warto poznać dokładne parametry zanim zdecydujemy się na konkretny produkt oraz przemyśleć, na jakich właściwościach zależy nam najbardziej.

Skip to content