Skuteczny remont dachu z papy i blachy

 In Publikacje

Remont dachu wykonanego z blachy czy papy nie musi być takim wyzwaniem, jakim się wydaje na pierwszy rzut oka. Zastosowanie nowoczesnych technologii – przede wszystkim materiałów o płynnej konsystencji – sprawia, że modernizacja jest nie tylko szybka, ale i wyjątkowo skuteczna. A właśnie odpowiednie zabezpieczenie takich detali jak spoiny decyduje o stanie zadaszenia na lata.

Papa niezmiennie należy do najpopularniejszych pokryć dachowych w Polsce. Jej jakość i prawidłowa aplikacja ma szczególne znaczenie dla zabezpieczenia budynku przed wilgocią. Papa – mimo swoich zalet; przede wszystkim ceny – to również obniżająca się stopniowo jakość ochrony. Jej początkowe właściwości z czasem zanikają, a samo tworzywo niszczeje. Jednocześnie pozostaje przez dłuższy czas – przeglądy zadaszeń odbywają się sporadycznie – poza kontrolą mieszkańców czy podmiotu odpowiedzialnego za jakość budynku. Tymczasem, papa, która została położona nieprawidłowo – lub jest przestarzała pod względem technologicznym i utraciła swoje właściwości ochronne – wyraźnie traci na elastyczności oraz szczelności, czuli kluczowych cechach dobrego pokrycia dachowego.

Dachy z papy – szczególnie popularne w budownictwie z lat 60. i 70., choć chętnie używane również dziś np. w przypadku domów letniskowych – to domena głównie budynków o całkowicie płaskiej formie zadaszenia. Ówcześnie decydowały o tym koszty. Brak modernizacji spowodował, że tysiące budynków – zarówno klasycznych jednorodzinnych „kostek jak i domów wielorodzinnych – do dziś pozostaje pokrytych papą. O ile była i jest ona regularnie konserwowana, stan nie powinien budzić większych zastrzeżeń. Niestety, w większości przypadków dachy z papy poddawane kontroli były rzadko.

Dlaczego dach z papy jest narażony na utratę jakości?

Złożona z trzech warstw struktura papy ma różnorodne zastosowanie. Kluczowa część – tzw. warstwa nośna – zabezpiecza zadaszenie przed nadmiernym nagrzewaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Choć papy termozgrzewalne charakteryzują się znacznie lepszymi właściwościami technicznymi i odpornościowymi niż materiały stosowane w przeszłości, są podobnie jak one są narażone na uszkodzenia.

Przede wszystkim dlatego, że groźna dla papy jest nie tylko zalegająca wilgoć. Niekorzystnie na zadaszenie działa również słońce. Promienie sprawiają, że łańcuchy węglowodorów tworzących warstwę pokryciową są rozbijane na coraz mniejsze elementy, które ostatecznie prowadzą do charakterystycznego efektu popękania dachu z papy. Połączenie wody i nasłonecznienia stopniowo obniża jakość warstwy ochronnej.

Zazwyczaj remont dachu z papy odbywa się dopiero po odnotowaniu pierwszych problemów – przecieków, zawilgoceń, zauważenia powstających wybrzuszeń i pęknięć. Tymczasem stan dachu z papy bitumicznej powinien być weryfikowany co rok, a jego konserwacja odbywać się powinna co kilka lat w zależności od właściwości warstwy – przeciętnie od trzech do pięciu.

Odnowa dachu czy całkowita wymiana?

Pęcherze na dachu, pęknięcia pokrywy lub zauważalne przecieki zadaszenia to sygnał, że niezbędna jest szybka naprawa lub wymiana powłoki. Nowe pokrycie będzie niezbędne, gdy wspomniane pęcherze nie są sporadyczne, ale tworzą stałą, gęstą strukturę – więcej niż kilkanaście takich nierówności dachowych to już powód do tego, by rozważyć wymianę dachu. Jest ona również nieodzowna w sytuacji, gdy powierzchnia dachu została wyraźnie popękana lub nastąpiły odspojenia. W przypadku powstałych szczelin i zbierającej się w nich wilgoci, w zadaszeniu może nawet dojść do rozwoju roślinności – to zdecydowanie znak, że pokrycie jest nieszczelne.

W takich sytuacjach konieczna jest zmiana zadaszenia. Nowe pokrycie z papy lub nowoczesnych mas zastygających na dachu zapewnia optymalną ochronę. Co ważne, stara papa może pozostać na miejscu. Jej utylizacja to dodatkowe koszty, których można w ten sposób uniknąć. Sama warstwa będzie też – nawet mimo nabytych latami wad jakościowych – dobrym podłożem pod nową. Dotychczasowe pokrycie może również pozostać w przypadku renowacji – odnowienia zadaszenia np. przy wykorzystaniu płynnej membrany HYDRONYLON®.

Podobnie jest w przypadku modernizacji dachu płaskiego wykonanego z blachy – za takie uważa się te, których pochylenie nie przekracza 20 stopni. Ze względu na swoją specyfikę i ukształtowanie, płaskie dachy muszą charakteryzować się ponadprzeciętną szczelnością na wypadek zalegającej wody.

Płynna ochrona dachu z papy lub blachy

Uszczelniająca membrana, która tworzy powłokę ochronną dachu to idealne rozwiązanie w obu przypadkach – zarówno potrzeby całkowitej wymiany zadaszenia jak i jedynie renowacji i modernizacji pokryć dachowych. Zapewnia skuteczne zabezpieczenie nie tylko dachów z papy, ale również blachy czy pianki poliuretanowej. HYDRONYLON® – polski produkt spełniający wszelkie standardy bezpieczeństwa i zgodny z najwyższymi standardami ekologicznymi – nakładany jest w postaci płynnej konsystencji, która po zastygnięciu tworzy zwarte pokrycie pozbawione luk, szczelin i innych elementów podatnych na ewentualne pęknięcia. W efekcie powstała membrana z jednej strony stanowi skuteczny materiał do miejscowego uszczelnienia i odnowienia dachu. Z drugiej – stosowana jest jako warstwa ostateczna. To doskonałej jakości pokrycie, które nie tylko konserwuje dach z papy czy blachy, ale działa kompleksowo. Tworzy nową powłokę ochronną, a dzięki wszechstronności użycia hydronylonu daje możliwość również uszczelnienia elementów zadaszenia – kominów, wpustów, wyłazów, naświetli, koryt czy wszelkich przestrzeni dylatacyjnych. W efekcie, HYDRONYLON® gwarantuje zarówno zabezpieczenie pokrycia i części konstrukcyjnych jak i wyraźną poprawę estetyki budynku. Dach, zamiast nieszczelnej i często nieregularnie położonej papy lub blachy, po zastosowaniu Hydronylonu zmienia się w równomiernie kolorystycznie pokrycie, które zapewnia na lata ponadprzeciętną szczelność i ochronę.

Przeczytaj również artykuł:

Skip to content