Przebudowa dachu – jakie dokumenty są potrzebne?

 In Publikacje

Wymiana pokrycia dachowego może wiązać się z koniecznością zgłoszenia robót w starostwie. Nie zawsze jednak formalności są wymagane. W pewnych sytuacjach niezbędne będzie z kolei uzyskanie pozwolenia na budowę. Ma to miejsce np. wtedy, gdy jednocześnie chcemy podwyższyć poddasze w bliźniaku. Wyjaśniamy, jakie dokumenty są potrzebne, jeśli chodzi o przebudowę dachu

Spis treści:

  • Kiedy formalności są zbędne?
  • Wymiana pokrycia dachowego ze zgłoszeniem

Z wpisu dowiesz się, kiedy można przeprowadzić remont dachu bez zbędnych formalności, a w jakich przypadkach wymiana pokrycia dachowego wymaga zgłoszenia. 

Kiedy formalności są zbędne?

Jak jasno określa definicja prawna, remont to roboty budowlane, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu budowlanego, przy których dopuszczalne jest zastosowanie wyrobów budowlanych innych, niż zostały użyte pierwotnie. Jak można się łatwo domyślić, wymiana pokrycia dachu lub naprawa pokrycia dachowego są remontem. Nie ma konieczności zgłaszania do urzędu wymiany pokrycia dachowego czy innych robót remontowych, o ile remontowany dom można by wybudować na podstawie tzw. zgłoszenia z projektem. Określają to obowiązujące obecnie przepisy. 

Co to oznacza w praktyce? Chodzi o wolnostojące domy jednorodzinne, których obszar mieści się w całości na działce. Mają być usytuowane  w takiej odległości od granic działki, aby nie ograniczały możliwości zabudowy posesji sąsiednich. Odległość ta musi wynosić co najmniej 3 metry dla zwróconych ku granicy ścian bez okien i drzwi bądź 4 metry dla ścian z oknami lub drzwiami. Ważne jest to, że nie może to być budynek ani zabytkowy, ani taki, który jest położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

Wymiana pokrycia dachowego ze zgłoszeniem

Zgłoszenie remontu dachu będzie niezbędne w kilku przypadkach. Przede wszystkim wtedy, gdy dom jednorodzinny jest usytuowany przy granicy działki. Przeważnie odnosi się to do segmentów oraz bliźniaków. Budowa takich budynków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy jasno wyjaśniają, że remont przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych właśnie takich domów wymaga zgłoszenia w starostwie w wydziale architektoniczno-budowlanym. Remont może dotyczyć ścian zewnętrznych i nośnych, fundamentów, dachu i stropów. 

Zgłoszenie remontu wymagane jest także zawsze w przypadku domów położonych na obszarach, które są wpisane do rejestru zabytków. Ważne jest, że najpierw trzeba uzyskać pozwolenie na remont. W tym celu kierujemy się do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie ma tutaj znaczenia usytuowanie ani zakres robót remontowych. 

Planując wymianę pokrycia dachowego, trzeba pamiętać, że zgłoszenie składamy co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia robót. Formularz pobieramy z urzędu lub strony internetowej. W formularzu określamy rodzaj, zakres oraz sam sposób przeprowadzenia robót. Istotny będzie termin rozpoczęcia prac. Do zgłoszenia dołączamy oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane. 

 

Polecane wpisy na blogu:

 

Skip to content