Nowość 2021

Ekologiczny system hydroizolacji dachów płaskich na bazie akrylanów i nano-surowców – NOWOŚĆ 2021

System do renowacji i uszczelniania dachów. Idealny na dachy już istniejące jak i w NOWYM BUDOWNICTWIE

Najważniejsze cechy systemu HYDRONYLON® PLUS

01.

Zabezpieczenie dachów w nowych budynkach

02.

Idealny na podłoża betonowe i płyty OSB

03.

Ekologiczny system tworzący w 100% szczelną powłokę

Przykładowe realizacje

Krajowa Ocena Techniczna

CENNIK

Firma Proof-Tech Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Ekologiczny system hydroizolacji dachów płaskich na bazie akrylanów i nano-surowców” w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji: 2018 – 2019

Firma Proof-Tech Sp. z o.o. realizuje projekt z Funduszy Europejskich pn.: „Wprowadzenie do produkcji i sprzedaży ekologicznego bezspoinowego systemu hydroizolacji dachów płaskich na bazie akrylanów i nano-surowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP; Wartość projektu: 1 030 100,00zł
Dofinansowanie z UE: 463 545,00zł

Kontakt

Jeśli chcesz żeby Twój dach był jak nowy – skontaktuj się z nami!

0
Skip to content