Jak obliczyć spadek dachu?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak obliczyć spadek dachu. Wbrew pozorom, nie jest to wcale takie trudne. Trzeba jednak uzmysłowić sobie ważną kwestię. Przeważnie 100% kojarzy nam się z nachyleniem maksymalnym – mówiąc prościej, z połacią pionową. Wystarczy nauczyć się podstawowego przeliczenia, według którego dachu o kącie nachylenia 45 stopni ma spadek 100%. To właśnie procentowy spadek dachu pokazuje, jak obniża się poziom połaci na danym odcinku.

Najlepiej jest zobrazować to sobie na przykładzie. 10% oznacza, że na odcinku 1 metra dach opada o 10 cm, a 100%, że opada 1 metr. Wysokość poddasza mierzona przy ściance kolankowej będzie zatem o 1 metr mniejsza niż ta, mierzona o 1 metr dalej w stronę kalenicy. Procentowe nachylenie dachu pozwala dekarzom rozmierzenie zakładów folii dachowych, arkuszy dachówek czy blachy. Znajomość kąta nachylenia dachu będzie także niezbędna podczas doboru materiału pokryciowego. Minimalne spadki dla typów pokryć są podawane z kolei w stopniach.

Spis treści:

  • Jak obliczyć spadek dachu jednospadowego?
  • Jak obliczyć kąt nachylenia dachu dwuspadowego?
  • Jak obliczyć spadek dachu w procentach?
  • Jak obliczyć spadek dachu w stopniach?

Artykuł wyjaśnia, jak obliczyć kąt nachylenia dachu dwuspadowego i jednospadowego. Z poniższego tekstu można się także dowiedzieć, jak obliczyć spadek dachu w procentach i stopniach.

Jak obliczyć spadek dachu jednospadowego?

Dach jednospadowy wyróżnia się zastosowaniem jednej połaci skośnej, osobnymi konstrukcjami dla stropu i dachu, izolacją na płaszczyźnie stropu, sprawnie działającą wentylacją na poddaszu, nieskomplikowaną konstrukcją. Aby obliczyć spadek dachu jednospadowego, postępujemy dokładnie tak samo, jak w przypadku innych dachów. 

Jak obliczyć kąt nachylenia dachu dwuspadowego?

Dachy dwuspadowe mają bardziej skomplikowaną konstrukcję niż jednospadowe, jednak wyznaczenie ich spadku przebiega dokładnie tak samo. Konieczne jest ustalenie wzniesienia dachu. W tym celu na ścianie szczytowej wyznaczamy poziomy odcinek i długości jednego metra i mierzymy odległość od obu jego końców do połaci dachu. Różnica wyników oznacza wzniesienie dachu na długości 1 metra. Na jej podstawie możliwe jest ustalenie kąta nachylenia dachu.

Jak obliczyć spadek dachu w procentach?

Aby przeliczyć stopnie na procenty, trzeba znać tangens kąta nachylenia połaci. Nie ma konieczności przeliczania na radiany.

nachylenie [ % ] = 100 x tg α [ 0 ]

Przykład:

α = 600

nachylenie [%] = 100 x tg 600 = 100 x 1,73 = 173

Dach o kącie nachylenia 600 ma spadek 173%.

Na każdy metr mierzony w poziomie podłogi poddasza połać obniża się o 1,73 m.

Jak obliczyć spadek dachu w stopniach?

Z kolei, gdy chcemy przeliczyć procenty na stopnie, konieczne będzie wykonanie kilku działań matematycznych, gdyż po wygenerowaniu funkcji arcus tangens, trzeba przeliczyć wynik z radianów. Korzystamy z działań:

nachylenie [ 0 ] = arctg ( nachylenie [%] / 100 ) x 180 / π

Przykład:

spadek połaci wynosi 40%

nachylenie [ 0 ] = arctg (40 / 100) x 180 / 3,14 = 0,38 x 57,30 = 220

Dach o spadku 40% ma kąt nachylenia równy 220.

0
Skip to content