Hydronylon – informacje ogólne

 In Publikacje

Zapotrzebowanie konsumentów na produkt jest w zasadzie nieograniczone. Produkt dedykowany jest zarówno dla nowo – budowanych obiektów jak i istniejących przebudowywanych lub remontowanych. Biorąc po uwagę tempo rozwoju gospodarczego w naszym kraju a co za tym idzie realizację nowych obiektów mieszkaniowych, komercyjnych oraz przemysłowych zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty rośnie z każdym dniem.

Konkurencyjność produktu w stosunku do innych technologii dostępnych na rynku polega na jego prostocie, niezawodności oraz braku typowych dla rozwiązań konwencjonalnych „słabych punktów” tj. m.in. szwów, łączeń, konieczności stosowania otwartego ognia, zgrzewarek (jak np. w przypadku pap termozgrzewalnych, membran PCV). Ilość i rodzaj nowoczesnych urządzeń znajdujących się w budynkach takich jak zaawansowane układy wentylacji i klimatyzacji, rozbudowane systemy teleinformatyczne itp. wymusza na projektantach, inwestorach lokalizację większości urządzeń (central wentylacyjnych i kanałów, czerpni powietrza, masztów itp.) na dachach budynków co wpływa na stopień skomplikowania wykonania pokryć dachowych. W takim wypadku stosowanie rozwiązań konwencjonalnych (papy bitumiczne, membrany PCW) wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi oraz ryzykiem źle wykonanych obróbek elementów znajdujących się na dachu. Rozwiązaniem w takim wypadku są płynne samonośne powłoki dachowe, które umożliwiają wykonanie każdego pokrycia dachu niezależnie od jego stopnia skomplikowania.

Na rynku rodzimym nie ma obecnie podobnego ekologicznego (na bazie żywic akrylowych i nano – surowców) rozwiązania. Występują jedynie jednostkowe wyroby asfaltowe i poliuretanowe charakteryzujące się wysoką emisją szkodliwych związków do otoczenia (konieczność stosowania zaawansowanych środków ochrony osobistej, ryzyko skażenia środowiska, ryzyko dla mieszkańców), brakiem stabilności termicznej oraz wysoką podatnością na starzenie UV (szybka degradacja pokrycia).

Przewagą tego systemu jest:

 • brak newralgicznych miejsc (spoin) dla hydroizolacji na dachu, czyli miejsc, w których najczęściej dochodzi do nieszczelności w wyniku niedoskonałego wykonawstwa, lub wieloletniego użytkowania
 • doskonałe przyleganie na całej powierzchni dachu, dzięki czemu zagwarantowany brak odspajania powłoki hydroizolacyjnej (pęcherze) w przypadku wystąpienia zawilgocenia do wewnątrz przegrody.

Co więcej, system ten jest bezpieczny w momencie aplikacji z uwagi na:

 • brak stosowania otwartego ognia (w przeciwieństwie do tradycyjnych asfaltowych pap termozgrzewalnych ) co zapewnia większe bezpieczeństwo w trackie aplikacji;
 • brak procesu zgrzewania łączy ( w przeciwieństwie do dachowych membran tworzywowych) przez co wyeliminowany jest problem nieszczelności na łączach;
 • brak łączenia mechanicznego (przeciwieństwie do pap asfaltowych i gontów bitumicznych mocowanych za pomocą „papiaków”);
 • bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska poprzez zastosowanie akrylanów przez co system charakteryzuje się niską zawartością lotnych związków organicznych, w przeciwieństwie do wszystkich bitumicznych i tworzywowych wyrobów stosowanych na tego typu dachy.

Z uwagi na łatwy sposób aplikacji oraz płynną postać (lepko elastyczną) system jest dedykowany szczególnie do dachów zawierających skomplikowane układy, kształty, wypusty na dachach takie jak kominy, wyłazy, konstrukcje wsporcze, itp.
Innowacyjność bezspoinowego systemu nie występująca w innych rozwiązaniach w obecnie występujących na rynku polskim wyrobach/systemach hydroizolacyjnych do dachów płaskich polega na wyeliminowaniu istotnych i newralgicznych czynników pogarszających i potencjalnie stanowiących zagrożenie dla przegrody budowlanej (dachu) takich jak:

 • wyeliminowanie spoin hydroizolacji na dachu, czyli miejsc, w których najczęściej dochodzi do nieszczelności w wyniku niedoskonałego wykonawstwa, lub wieloletniego użytkowania,
 • wyeliminowanie odspajania powłoki hydroizolacyjnej (pęcherze) w przypadku wystąpienia zawilgocenia do wewnątrz przegrody, dzięki doskonałemu przyleganiu systemu na całej powierzchni dachu,
 • wyeliminowanie stosowania otwartego ognia (w przeciwieństwie do tradycyjnych asfaltowych pap termozgrzewalnych) co zapewnia większe bezpieczeństwo w trackie aplikacji,
 • usunięcie procesu zgrzewania łączy (w przeciwieństwie do dachowych membran tworzywowych) przez co wyeliminowany jest problem nieszczelności na łączach;
 • wyeliminowanie mechanicznej metody łączenia powłoki hydroizolacyjnej (przeciwieństwie do pap asfaltowych i gontów bitumicznych mocowanych za pomocą „papiaków”),

Stosowanie omawianego systemu zwiększa bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska poprzez zastosowanie akrylanów przez co system charakteryzuje się niską zawartością lotnych związków organicznych, w przeciwieństwie do wszystkich bitumicznych i tworzywowych wyrobów stosowanych na tego typu dachy, a także znacząco obniża masę samego dachu po aplikacji (system ma znacznie mniejszą masę powierzchniową w porównaniu z papami asfaltowymi i membranami z tworzyw sztucznych).

Firma Proof-Tech Sp. z o.o. jest wiodącym na rynku rodzimym producentem ekologicznych wyrobów do renowacji istniejących pokryć dachowych.

Firma Proof- Tech podsiada własne zaplecze laboratoryjne, pozwalające na ciągłą kontrolę wytwarzanych produktów jak i ich ciągłe doskonalenie.

Przewaga zestawu HYDRONYLON® nad innymi produktami:

 1. Łatwy sposób aplikacji nawet na skomplikowanych dachach.
 2. Innowacyjność – jedyny taki POLSKI produkt na rynku.
 3. Bezspoinowość i wyeliminowanie potrzeby zgrzewania co zapewnia większe bezpieczeństwo w trakcie aplikacji.
 4. Doskonała szczelność całego dachu.
 5. Mniejsza masa powierzchniowa co przyczynia się do lżejszej powłoki.

W nowoczesnych zabudowach i małych przestrzeniach nie ma miejsca na montaż dodatkowych sprzętów, dlatego wiele instalacji jest stawiana na dachach. W takim wypadku renowacja metodą konwencjonalną ze względu na trudności aplikacji jest bardzo trudna. HYDRONYLON® ze względu na płynną konsystencję dociera w każde miejsce i jest bardzo łatwy w aplikacji.

Zestaw HYDRONYLON® to pierwszy na rodzimym rynku kompletny system renowacji istniejących pokryć dachowych objęty Krajową Oceną Techniczną wyrobu.

 

Polecane wpisy na blogu:

Skip to content