Gdzie zgłosić remont dachu?

Remont dachu to jedno z najczęściej podejmowanych przedsięwzięć przez inwestorów. Może się także zdarzyć, że dysponujemy poddaszem, którego funkcja ma się zmienić, a sam dach wymaga w związku z tym przebudowy. Czy w obu sytuacjach należy dopełnić niezbędnych formalności? Gdzie zgłosić remont dachu? Wyjaśniamy!

Spis treści:

  • Remont dachu – zgłoszenie budowy
  • Przebudowa dachu – czy konieczne jest pozwolenie?

Z wpisu dowiesz się, gdzie zgłosić remont dachu oraz czy w przypadku przebudowy dachu jest niezbędne pozwolenie.

Remont dachu – zgłoszenie budowy

Jeśli remont dachu obejmuje wymianę pokrycia dachowego w związku z przeciekaniem, warto skonsultować się najpierw z odpowiednim specjalistą, czyli rzeczoznawcą. To właśnie on będzie mógł ocenić, czy sam remont będzie obejmował wyłącznie wymianę dachówek, czy jednak uszkodzeniu uległy także elementy konstrukcyjne – więźba dachowa. Ocena stanu sprawi, że będziemy mieć odpowiednią wiedzę odnośnie do tego, czy będą niezbędne bardziej złożone prace, czy jedynie wystarczy zmiana pokrycia dachowego.

Sam remont dachu trzeba zgłosić w starostwie bądź urzędzie na prawach powiatu – w wydziale architektoniczno-budowlanym. Każdy inwestor jest zobligowany do takiego zgłoszenia co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac. W dokumentach, które przekazujemy do urzędu, należy wskazać rodzaj, zakres, termin oraz sposób prowadzonych prac. Do zgłoszenia trzeba także dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane. Prace można rozpocząć, jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymaliśmy sprzeciwu. Zgłoszenie ważne jest przez 2 lata. Remont dachu należy zakończyć w ciągu 24 miesięcy od określonej daty jego rozpoczęcia w zgłoszeniu.

Przebudowa dachu – czy konieczne jest pozwolenie?

Jeśli zamierzamy przeprowadzać bardziej zaawansowane prace budowlane mające związek z dachem, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Dotyczy to w szczególności różnorodnych form przebudowy dachu. Niestety, ale oznacza to, że za każdym razem, gdy dany inwestor zdecyduje się na zmianę konstrukcji, podwyższenie budynku czy także zmianę funkcji poddasza, niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgłoszenie nie będzie również wystarczające w przypadku, gdy zechcemy wstawić okna połaciowe. Wniosek o pozwolenie na budowę jest znacznie bardziej rozbudowany niż sama dokumentacja mająca związek ze zgłoszeniem prac budowlanych. Bezwzględnie trzeba do niego dołączyć projekt budowlany, który będzie zgodny z miejscowym planem zagospodarowania lub z decyzją o warunkach zabudowy, w przypadku, gdy pierwszego brak. Projekt dołączamy do wniosku w czterech egzemplarzach. Co więcej, musimy również złożyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Remont dachu powinien być wykonywany wyłącznie przez sprawdzonych fachowców. Tylko dzięki temu proces renowacji przebiegnie sprawnie, a samo pokrycie dachowe posłuży nam przez długie lata, ciesząc swoją estetyką i bezawaryjnością.

Skip to content