Emulsja gruntująca

Emulsja gruntująca (EG)

KOT

EMULSJA GRUNTUJĄCA (EG) (PODŁOŻA MINERALNE)

OPIS PRODUKTU
Jest gotowym drobnocząsteczkowym preparatem głęboko penetrującym na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży mineralnych: betony, jastrychy (cementowe, anhydrytowe, gipsowe), płyty g-k, wszelkie rodzaje tynków (cementowe, gipsowe itp.), materiały ścienne z cegieł lub bloczków ceramicznych, silikatowych lub z betonu komórkowego.

SPOSÓB UŻYCIA
Produkt najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 12 h od nałożenia ostatniej warstwy emulsji. Podczas pracy temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +35°C.

ZUŻYCIE
0,2 – 0,3 kg/m2

OPAKOWANIE:
5 kg

Zapraszamy do kontaktu

Skip to content