Czy na remont dachu potrzebne jest pozwolenie?

 Kategoria Publikacje

Każdy dach, niezależnie od tego, z jakich materiałów został wykonany, z upływem czasu wymaga wymiany. Dzieje się tak również w momencie, kiedy dach ulega szkodzeniu lub też dochodzi do uszkodzenia poszycia dachowego w wyniku trudnych warunków atmosferycznych – deszczu czy gradu. Czy remont dachu wymaga specjalnego pozwolenia? W jaki sposób przeprowadzić remont dachu zgodnie z prawem?

Spis treści:

 1. Czy na remont dachu potrzebne jest pozwolenie
 2. Remont dachu pozwolenie
 3. Pozwolenie na wymianę dachu
 4. Pozwolenie na remont dachu
 5. Remont dachu pozwolenie na budowę
 6. Pozwolenie na przebudowę dachu
 7. Remont dachu pozwolenie czy zgłoszenie

 

Z poniższej treści m.in. dowiesz się, na czym polega wymiana pokrycia dachowego i jakie są z nią związane procedury, jak uzyskać pozwolenie na remont dachu, gdzie składać dokumenty dotyczące pozwolenia na budowę dachu, jak prawnie przebiega wymiana pokrycia dachu. Dowiesz się także, co zrobić, kiedy budynek jest zgłoszony do rejestru zabytków, na czym polega zgłoszenie remontu dachu i dlaczego właściwie wymiana dachu wymaga pozwolenia.

Remont dachu pozwolenie

Przed podjęciem decyzji w kwestii remontu dachu, najpierw musimy zorientować się w kwestiach prawnych – jakie formalności należy wypełnić, aby zyskać pewność, że nasze działania będą wykonane zgodnie z prawem. Obecne prawo budowlane określa jasno, jakie prace można wykonać bez jakichkolwiek działań urzędowych, a jakie należy zgłosić czy też które z nich wymagają odpowiedniego zezwolenia. W kwestii poszycia dachowego sprawa ma się następująco:

 • przebudowa dachu – są to prawnie roboty budowlane, w których wyniku następuje zmiana parametrów użytkowych lub też technicznych, istniejącego już budynku. Wyjątkiem w tej sytuacji są parametry takie jak: kubatura, wysokość, powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji czy też wysokość. Przebudowa to zatem dokonanie wymiany konstrukcji dachu, wykonanie nowych otworów na np. okna dachowe czy też wzmocnienie stropu dachowego.
 • bieżące konserwacje – to wszelkie naprawy dachu, nawet wtedy, kiedy wykorzystujemy do nich materiały inne, niż te użyte pierwotnie. W takim wypadku nie jesteśmy zmuszeni wykonywać żądnych działań prawno – formalnych, aby takie prace przeprowadzić
 • remont – prawo głosi, że pojęcie „remont” dotyczy wykonania w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konsewacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych – innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

 

Pozwolenie na wymianę dachu

Pozwolenie na wymianę dachu jest nieco bardziej skomplikowane prawnie niż samo zgłoszenie. Jeśli zaistnieje sytuacja, że podczas remontu dachu musimy wymienić także jego konstrukcję, planujemy jego nadbudowę czy przebudowę lub też np. adaptacje poddasza w celach zamieszkania go – musimy uzyskać na tego typu działania pozwolenie na budowę. W jaki sposób to wykonać?

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane – a także – projekt budowlany. Ten składamy w 4 egzemplarzach. Kolejny, niezbędny element podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę pokrycia dachowego, to decyzja o warunkach zabudowy – pod warunkiem, że nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Kiedy już dokonamy tego typu formalności, pamiętajmy, że każdy urząd ma aż 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Co istotne, ma on także prawo takowej budowy odmówić.

Ważną informacją jest także to, że jeśli dom jest wpisany do rejestru zabytków – lub też znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską – aby dokonać jakichkolwiek zmian w poszyciu dachowym, zawsze musimy uzyskać pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na remont dachu

Pozwolenie na remont dachu to jedno – inaczej sprawa wygląda w momencie, kiedy potrzebujemy tylko zgłoszenia robót budowlanych. Jest to proces prostszy niż staranie się o pozwolenie, zatem i mniej formalności musimy wykonać. Aby zgłosić roboty budowlane, należy udać się do wydziały architektoniczno – budowlanego i tak złożyć dokumenty związane ze zgłoszeniem wymiany dachu na nowy. Jakie dokumenty będą nam potrzebne w takiej sytuacji?

 • wypełniony wniosek, w którym opisujemy zakres planowanych prac, sposób w jaki je przeprowadzimy oraz kiedy zamierzamy prace rozpocząć
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

Dokumenty te należy złożyć w urzędzie na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wniesie żadnego sprzeciwu, możemy spokojnie rozpocząć remont.

Remont dachu pozwolenie na budowę

Co równie istotne w sprawie urzędowej, jeśli nie wykonany odpowiednio wszystkich formalności bądź też nie dostarczymy potrzebnych dokumentów, urząd ma 14 dni na wezwanie nas do uzupełnienia tychże braków. Kolejna ważna informacja, to fakt, że prace, na które uzyskamy zgodę, musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od daty podanej jako termin rozpoczęcia prac – to tyczy się „zgłoszenia prac budowlanych”, lub też dnia wydania pozwolenia na budowę – kiedy staramy się uzyskać „pozwolenie na budowę”.

Pozwolenie na przebudowę dachu

A kiedy do składanych dokumentów musimy także dołżczyć projekt budowlany? To bardzo istotna kwestia, która tyczy się tylko niektórych sytuacji, a są to:

 • sytuacja, kiedy remont dachu wiąże się nie tylko z jego remontem, ale także z przebudową przegród zewnętrznych czy też elementów konstrukcyjnych, które nie prowadzą jednak do zwiększenia tak zwanego „obszaru działania obiektu” – czyli, że może on stać przy granicy działki lub może być od niej oddalony. O jakie prace chodzi dokładnie? Np. o wymianę konstrukcji dachu, wykucie w stropie otworu na schody czy też wykonanie okien w dachu.

 

Remont dachu pozwolenie czy zgłoszenie

To, jakich formalności musimy dokonać przed rozpoczęciem prac nastawionych na pokrycia dachowe, zależy od tego, jakiego rodzaju prace chcemy wykonać. Przepisu jasno określają wszelkie zasady w kwestii składania odpowiedniego rodzaju wniosków, zarówno związanych z uzyskaniem zgody na budowę, jak również w kwestii zgłoszenia robót budowlanych. To bardzo istotne, by nabyć wiedzę na ten temat i złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie, ponieważ samowolna budowa dachu wiąże się z dużymi konsekwencjami – srogą karą finansową, która niekiedy przekracza sam remont czy też budowę.

 

Przeczytaj również na blogu:

Skip to content